İNSÜLİNİN FARMAKODİNAMİĞİ VE FARMAKOKİNETİĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-24 10:57:21.0
Language : English
Konu : Pharmacology
Number of pages: 1-5
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihsel arka planına bakıldığında, insülin sürekli gelişmektedir. İnsülin molekülü kabaca disülfid bağlarıyla birbirine bağlanan ve 51 amino asit içeren iki zincirden oluşan küçük bir proteindir. İnsülin normalde pankreas beta hücrelerinden düşük bir bazal oranda salıverilir. Sülfonilüreler gibi insülin salgısını artırarak etki eden bazı ilaçlar, insülin salıverilme aşamalarından bazılarını kullanırlar. İnsülin anabolik etkiye sahip bir moleküldür ve glikoza ek olarak; yağların ve amino asitlerin kullanılan hücreye alınmasını ve depolanmasını sağlar. İnsülin reseptörü; kovalent olarak bağlı iki heterodimer olan alfa ve beta alt biriminden oluşur. Subkutan absorpsiyondan sonra insülinin kan dolaşımına emilimi, insülin aktivitesinin hız sınırlayıcı basamağıdır. Yaklaşık 3-5 dakika yarı ömrü olan insülini dolaşımdan uzaklaştıran iki ana organ karaciğer ve böbrektir. İnsan insülini analoglarının üretimi ve geliştirilmesi, rekombinant-DNA teknolojisi sayesinde olmuştur. Son zamanlarda piyasaya yeni bir inhale insülin tozu ürünü (Afrezza) girmiştir. Düzenli insan insülininin (teknosfer insülini, Afrezza) kuru toz formülasyonu diyabetli yetişkinlerde kullanım için onaylanmıştır. İnsülin ile ilgili bu kısa derlemeye ek olarak, söz konusu ilaç hakkında ileride daha çok söz edilmelidir.

Keywords

Abstract

Considering its historical background; insulin is constantly evolving. The insulin molecule is roughly a small protein consisting of two chains linked by disulfide bonds and containing 51 amino acids. Insulin is normally released from pancreatic beta cells at a low basal rate. Some molecules that act by increasing the release of insulin, such as sulfonylurea drugs, use some of the insulin release stages. Insulin is a molecule with an anabolic effect and in addition to glucose; it also ensures that fats and amino acids are taken into the cell used and stored. The insulin receptor consists of two heterodimers, alpha and beta subunits, which are covalently linked. The absorption of insulin into the bloodstream after subcutaneous absorption is the rate-limiting step of insulin activity. The two main organs that remove insulin from the circulation, which have a half-life of approximately 3-5 minutes, are the liver and kidney. The production and development of analogues for human insulin have been thanks to recombinant-DNA technology. Recently, a new inhaled insulin powder product (Afrezza) has entered the market. A dry powder formulation of regular human insulin (technosphere insulin, Afrezza) is approved for use in adults with diabetes. In addition to this short review of insulin, more should be said about this drug in the future.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics